Proizvodi

Količina modela nije ono za čim jurimo, s druge strane, vrhunski kvalitet, hrabar prilagodljivi raspon i ciljana/prilagođena usluga ono su što činimo našim klijentima uspješnim:

Vrhunski kvalitet je baziran na materijalu na nivou hrane, keramičkoj zavojnici i finoj izradi

Podebljani prilagodljivi rasponi su oličeni različitim zapreminama rezervoara: 0,5 ml, 1 ml i 2 ml.

Ciljane/prilagođene usluge su utemeljene sa našim profesionalnim osobljem: npr. imamo različite prečnike otvora za vazduh da se uklapaju u ulja različitog viskoziteta.